Product & Service

ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
April 2014
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก
สาระน่ารู้...
ประวัติลำไย

ลำไย 

        - มีชื่อเรียกพื้นบ้านว่า บ่าลำไย
        - ชื่อภาษาอังกฤษว่า ลองแกน (Longan)
        - ชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Nephelium ,Canb. หรือ Euphorialongana,Lamk.
        - วงศ์ Sapedadceae ทีน (Native) ในพื้นที่ราบต่ำของลังกา อินเดียตอนใต้ เบงกอล พม่า และจีนภาคใต้
        - เป็นพืชไม้ผลเขตร้อน และกึ่งร้อน

        ลำไยเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชีย ซึ่งอาจมีถิ่นกำเนิดในลังกาอินเดียพม่าหรือจีน แต่ที่พบหลักฐานที่ปรากฏในวรรณคดีของจีนในสมัยพระเจ้าเซ็งแทง เมื่อ๑,๗๖๖ ปีก่อนคริสกาล และจากหนังสือ RuYa ของจีนเมื่อ ๑๑๐ ปีก่อนคริสตกาล ได้มีการกล่าวถึงลำไยไว้แล้ว และชาวยุโรปที่ได้เดินทางไปยังประเทศจีน เมื่อปีพ.ศ. ๑๕๑๔ ก็เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับลำไยไว้ในปี พ.ศ. ๑๕๘๕ แสดงว่า ลำไยมีการปลูกในจีนที่มณฑลกวางตุ้ง เสฉวน มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลฟูเกียน

        ลำไยได้แพร่หลายเข้าไปในประเทศอินเดีย ลังกา พม่า และประเทศแถบเอเชีย ลังกา พม่า และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเข้าสู่ประเทศอเมริกาในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ในประเทศไทย คาดว่าลำไยคงแพร่เข้ามาในประเทศพร้อมๆ กับประเทศในเขตนี้ หลักฐานที่พบเป็นต้นลำไยในสวนเก่าแก่ของ ร.อ.หลวงราญอริพล(เหรียญสรรพเสน) ที่ปลูกในตรอกจันทร์ ถนนสาธุประดิษฐ ์ใกล้วัดปริวาศในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นลำไยที่ขยายพันธุ์มาจากเมล็ดเพาะ แสดงว่าลำไยมีในประเทศไทยมาก่อนแล้ว และมีการพัฒนาพันธุ์ตามลำดับตามสภาพภูมิอากาศ

      ต่อมา พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้นำลำไยจากกรุงเทพฯขึ้นมาขยายพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นก็ขยายพันธุ์สู่ภูมิภาคต่างๆในล้านนา โดยการเพาะเมล็ดจนเกิดการแปรพันธุ์ (Mutation) เกิดพันธุ์ใหม่ตามสภาพคุณลักษณะที่ดีของภูมิอากาศที่เหมาะสม และเกื้อกูลต่อการเจริญเติบโตของลำไย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิประเทศที่ดีในลุ่มแม่น้ำใหญ่หลายสาย จนเกิดลำไยต้นหมื่นที่บ้านหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งเก็บผลขายต้นเดียวได้ราคาเป็นหมื่น เมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๑ ผลิตผลต่อต้นได้ ๔๐-๕๐ เข่ง พัฒนาการของลำไยในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะที่จังหวัดลำพูน ถ้านับจากการเสด็จกลับล้านนาครั้งแรกของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๕๗ จนถึงลำไยต้นหมื่นที่หนองช้างคืน เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๑ ก็พัฒนามาร่วม ๖๐ ปี และถ้านับถึงปีปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาพันธุ์ร่วม ๙๐ ปีแล้ว จนขณะนี้มีลำไยมากมายหลายพันธุ์ และมีการปลูกมากถึง ๑๕๗,๒๒๐ ไร่

 

ที่มา   http://pioneer.netserv.chula.ac.th

 

 

       
 
เข้าดู(24023)


สาระน่ารู้...มาใหม่ล่าสุด
A00026 5:5:2555 -  ลำไย สุดยอดผลไม้ทองคำ (1935)
A00025 12:9:2553 -  10 ธันวาคม วันอะไรเอ่ย? (3029)
A00024 12:3:2553 -  เนื่องในวโรกาส 5 ธันวา มหาราช (5117)
A00023 11:10:2553 -  ศัตรูพืชของลำไย (3802)
A00022 11:10:2553 -  ขาวใสด้วยเมล็ดลำไย (7690)
A00021 16:5:2007 -  ประโยชน์ของลำไย (23319)
A00018 16:5:2007 -  ประวัติลำไย (24023)
A00017 14:5:2007 -  ลำไยอบแห้ง (19631)
A00016 14:5:2007 -  ลำไยแช่แข็ง (6190)
A00015 14:5:2007 -  การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (12136)
ดูทั้งหมด>>